Nyttige fakta og argumenter for Hvit jul

Vi har samlet noen fakta og argumenter du gjerne kan bruke når du skal fortelle om Hvit jul, enten det er appell, leserbrev eller e-post. 

Noen fakta om barn og alkohol

Det tar ofte 10-12 år før et alkoholproblem oppdages/innrømmes, og i den tiden vokser barn opp uten hjelp. Barn opplever ubehag når voksne drikker, selv om den voksne ikke er alkoholmisbruker. Vi vet at barn merker endringens i voksnes oppførsel lenge før voksne selv opplever seg som beruset. Derfor må vi rette tiltak mot hele befolkningen og Hvit jul angår oss alle.

90 000 barn lever med voksne som misbruker alkohol

Det tilsvarer ca. 8,3 % av alle barn. Statistisk sett gjelder det altså et par barn i alle skoleklasser. Folkehelseinstituttet publiserte en rapport i 2011, der de oppsumerte forskningen på feltet og kom med dette estimatet. Når de kom frem til 90 000, har de tatt utgangspunkt i de som har et diagnostiserbart misbruk, og kun tatt med de som har misbrukt alkohol det siste året. Om man tar med alle barn som opplever dette en eller annen gang i oppveksten, er tallet mye høyere.

Vinmonopolet har dobbelt så høy omsetning i desember

Vinmonopolets omsetningsrapport viser at salget i desember er nesten dobbelt så høyt som i en gjennomsnittsmåned. 

Fridager og høytider er høydepunkter for barna. Samtidig er det også da nordmenn oftest kjøper mest alkohol. Det norske drikkemønsteret kjennetegnes av lavt alkoholkonsum på hverdager, og høyt alkoholinntak i helger og høytider.

Over halvparten av alle nordmenn mener det drikkes for mye sammen med barn i julen
Det viste en undersøkelse Kantar utførte for IOGT i 2023

1 av 5 barn mellom 8 og 19 år synes foreldrene drikker for mye
1 av 6 barn har opplevd ubehag når foreldrene har drukket
Disse tallene er fra en undersøkelse Ipsos utførte for Blåkors i 2021

Når barn blir spurt hvor mye de synes det er greit at de voksne drikker når de er sammen med dem, svarer de fleste 0, 1 eller 2 glass alkohol
Tallene er hentet fra en undersøkelse utført av Ipsos for Av og til i 2021

84 % av foreldre mener det er viktig at voksne diskuterer grenser for alkoholbruk når det skal være barn tilstede, og 28 % synes slike
samtaler er vanskelige
Tallene er fra ”Barn og ungdom-undersøkelsen” til Blå Kors (Ipsos, 2021)

Forebyggingsparadokset
Fordi det er så mange flere personer som drikker forholdsvis moderat enn det er folk som drikker svært mye, og fordi også de som drikker relativt moderat
drikker seg beruset og opplever problemer i forbindelse med dette, vil summen av alkoholproblemene for de som drikker mer moderat, være større enn summen av
problemene for storforbrukerne. Derfor må forebyggende tiltak, som Hvit jul, rettes mot alle, og ikke bare de få med åpenbare alkoholproblemer.

Totalkonsumteorien
Ole Jørgen Skog viste i sin forskningsrapport ”The Collectivity of Drinking Cultures” i 1985 hvordan drikkemønsteret i en befolkning henger sammen. Antall storbrukere henger sammen med totalforbruket i befolkningen. Endringer i forbruket skjer ikke hos enkeltindivider, men i større grupper. Vi beveger oss sammen og i takt opp- eller nedover forbruksskalaen.

Alkoholvaner smitter. Ved å synliggjøre at vi er mange som velger å drikke alkoholfritt når vi er sammen med barn, påvirker vi alkoholkulturen, og bidrar til at
flere reduserer eller kutter sin alkoholbruk i samvær med barn. Ditt valg betyr noe for andre! Sammen forandrer vi alkoholkulturen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler